SU YAPILARI

 • Barajlar
 • Göletler
 • Sulama ve Drenaj Sistemleri
 • Planlama
 • Regülatörler
 • Pompa İstasyonları
 • Atık Barajlar

KENTSEL YAPILAR

 • İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebekeleri
 • Arıtma Tesisleri
 • Doğalgaz Şebekeleri
 • Katı/Evsel Atık Tesisleri
 • Tehlikeli Atık Depolama Tesisleri
 • Alışveriş Merkezleri
 • Okul ve Hastane Projeleri

ULAŞTIRMA

 • Demiryolu-Metro-Hafif Raylı Sistem
 • Köprü, Viyadük ve Tüneller
 • Limanlar
 • Havaalanları
 • Boru Hatları

SANAYİ TESİSLERİ

 • Fabrikalar
 • Depolar
 • Hangarlar
 • Petrokimya Tesisleri
 • Telekomünikasyon Tesisleri