SU YAPILARI

  • Barajlar
  • Göletler
  • Sulama ve Drenaj Sistemleri
  • Planlama
  • Regülatörler
  • Pompa İstasyonları
 • Atık Barajlar

KENTSEL YAPILAR

  • İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebekeleri
  • Arıtma Tesisleri
  • Doğalgaz Şebekeleri
  • Katı/Evsel Atık Tesisleri
  • Tehlikeli Atık Depolama Tesisleri
  • Alışveriş Merkezleri
 • Okul ve Hastane Projeleri

ULAŞTIRMA

  • Demiryolu-Metro-Hafif Raylı Sistem
  • Köprü, Viyadük ve Tüneller
  • Limanlar
  • Havaalanları
 • Boru Hatları

SANAYİ TESİSLERİ

  • Fabrikalar
  • Depolar
  • Hangarlar
  • Petrokimya Tesisleri
 • Telekomünikasyon Tesisleri