FİRMA GENEL TANITIMI

TABAR, inşaat, yapı, mimarlık, elektrik ve mekanik işler sahasında faaliyet gösteren, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde kurulu olan ve önde gelen mühendislik ve müşavirlik firmalarından biridir. 1977 yılında kurulmasını takiben TABAR temin ettiği tüm teknik hizmetlerde mükemmeliyeti amaçlayan pek çok sayıda müşavirlik ve mühendislik taahhüt işine girmiş ve bunları başarıyla ikmal etmiştir. Yıllar boyunca uluslararası anlamda kabul gören kıstas ve standartları mümkün olan en geniş bir biçimde kullanan firma teknolojinin ulaştığı yeni düzeyler ve bunlarla ilgili güncel haberlerden kendisini sürekli haberdar kılarak son derece engin bir bilgi ve ihtisas birikimini bünyesinde tesis etmeyi başarmıştır. TABAR, en son ve çağdaş bilgisayar ve çalışma ortamlarını bir araya getirerek son derece modern bina ve yapılar inşa edilmesi konusunda ve özellikle aşağıda belirtilen alanlarda üstün başarılı hizmetler vermiştir.

HİZMETLER

İnşaat mühendisliği, mimarlık, yapı mühendisliği, hidrolik mühendisliği, açık kanal hidroloji, su temini, atık su mühendisliği, çevre koruma, boru hattı mühendisliği, elektrik mühendisliği, mühendislik işleri jeolojisi, jeoloji mühendisliği, makine mühendisliği, şehir planlama, inşaat ve proje yönetimi, sözleşme evrakı hazırlama ve teklif değerlendirme hizmetleri.

ANA İŞTİGAL SAHALARI

Her türlü sosyal ve endüstriyel binalar, bakır, kurşun, çelik tesisleri, soğuk hava depoları, tahıl ambar ve siloları, madenler, depo ve antrepo tesisleri, köprüler, gaz ve petrol boru hatları, nehir ve nehir havzası hidrolojisi ile ilgili master plan ve fizibilite etüdü hazırlama işleri, evsel ve endüstriyel nitelikli su temini işleri, su iletim hatları, rezervuar sistemleri, pompaj istasyonları ve tüneller için master planı ve fizibilite etüdü hazırlama işleri.

Ideas on how to finalize your descriptive browse this site essay once your academic paper is finished, take a break and relax to refresh your mind